NAPIŠTE NÁM

Strategické
marketingové řízení firem

je v současném hyperkonkurenčním prostředí jediným způsobem jak dlouhodobě uspět.

Moderní (holistický) marketing se zásadně liší od tzv. tradičního výrobního, výrobkového, nebo prodejního marketingu. Podstatné je poznat a uspokojit potřeby, přání a očekávání našich zákazníků. Dokonale analyzovat prostředí, ve kterém podnikáme a využít vhodných komunikačních prostředků.

Marketingové plánování

S našimi klienty spolupracujeme ve všech etapách marketingového plánování.
 • analýzy prostředí STEEP, 5F, SWOT
 • analýza produktového portfolia, BCG, životní cyklus produktů
 • hodnototvorný proces firmy
 • segmentace, typologie zákazníků, PPO
 • targeting, positioning
 • corporate image, implementace
 • marketingová komunikace, reklama, direct marketing, PR, sponzoring
 • sales promotion
 • marketingové strategie
 • controlling

Statistické analýzy dat

Z dlouhodobé praxe na projektech našich klientů víme, že základním faktorem pro jejich správné vyhodnocení je využití sofistikovaného analytického nástroje. Jen tehdy je možné skutečně objektivně a správně analyzovat přínosy či slabá místa projektu nebo zkoumané oblasti. Kvalitní analýza umožňuje nalézt relevantní řešení a realizovat správná rozhodnutí majitelům společností i jejich manažerům.

Na efektivních systémech spolupracujeme s renomovanými vědeckými pracovišti i nezávislými odborníky. Týmy pracují s nejnovějšími trendy a výsledky výzkumů z celého světa. Díky tomuto spojení Vám dokážeme nabídnout širokou škálu statistických a ekonomických modelů pro váš byznys.

Řešení stavíme na míru analyzované oblasti a konkrétním potřebám. Níže uvádíme některé příklady realizovaných projektů.
 • model závislosti spotřeby určitého výrobku na různých faktorech
 • model dopadu reklamy na prodeje výrobků
 • model operačního risku (kompletní model firemních rizik ve výrobě)
 • model storna produktů a determinující proměnné pro stornování služby
 • model elasticity cen a vzájemného ovlivňování prodeje výrobků
 • model kreditního risku
 • hodnocení realizovatelnosti projektů na základě analýzy dat

Služby facility managementu

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti facility managementu správy menších komerčních a průmyslových nemovitostí. Správa nemovitostí zahrnuje především komplexní servis zajišťující bezproblémové fungování Vaší nemovitosti.
 • administrativní činnost
  vedení účetnictví, právní služby, řízení pohledávek, zastupování klienta vůči třetím stranám, zajištění kompletního marketingového a právního poradenství při pronájmu nebo případném prodeji spravovaných komerčních a průmyslových prostor, realitní služby
 • drobná a preventivní údržba spravovaných prostor
 • údržba zeleně venkovních prostor, zajištění úklidu

Podporujeme

Dejme dětem šanciCharitativní organizace DEBRA ČR, z.ú. pomáhá
zvyšovat kvalitu života lidí trpících vzácným puchýřnatým onemocněním Epidermolysis bullosa congenita (EB) v Česku nazývaným nemoc motýlích křídel. Snaží se zapojovat lidi s EB do plnohodnotného života, pomáhá celým rodinám.
Dejme dětem šanciDejme dětem šanci o.p.s. pomáhá dětem a mladým
lidem z dětských domovů na jejich cestě
k samostatnosti. Usnadňuje jim úspěšné začlenění
do společnosti po opuštění dětského domova.
HelppesHelppes pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy
handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti
a samostatnosti prostřednictvím speciálně
vycvičených psů.

Kontakt

APO PROPERTY s.r.o.

Sídlo společnosti:
Moskevská 1557/63c, 101 00 Praha 10 – Vršovice

Zapsána dne: 18. března 2011,
spis.zn. C 177162 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 248 18 674
Kancelář společnosti:
A: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 - Bubeneč
T: +420 608 959 971
E: info@apoproperty.cz
mapa